překlady / korektury / výuka
+420 736 145 559

Překlady v jazykovém páru čeština-němčina včetně překladů se soudním ověřením

Potřebujete přeložit smlouvu, manuál, webové stránky či jiné texty? Ať už se jedná o texty odborné, reklamní nebo obecné, vždy Vám nabídnu profesionální jednání, osobní přístup a velmi pečlivé provedení všech překladů.

Dále nabízím překlady se soudním ověřením (často také nazývané jako úřední překlady či překlady s kulatým razítkem). Soudně ověřený překlad dokládá, že význam překladu se shoduje s významem originálu a překlad je kompletní. K překladu je přiložena doložka a otisk razítka překladatele, který má oprávnění soudní překlady vyhotovovat. Soudně ověřený překlad je dle platných předpisů třeba svázat s originálem dokumentu nebo jeho ověřenou kopií.

Soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Soudní překladatelé jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

Nejčastěji se jako soudní překlady vyhotovují:

Proč si nechat přeložit texty právě ode mě?

Pro cenovou kalkulaci všech služeb mě prosím kontaktujte.